Մշակույթ

Ձեռնարկությունների առաքելություն

Թող աշխարհը բարգավաճի և օգնի ձեռնարկությունների զարգացմանը

Ձեռնարկությունների տեսլականը

Ավելի լավ կյանք ստեղծելու և կենսամիջավայրը բարելավելու պարտավորվածություն

Հիմնական արժեքները

Ստեղծել օգուտներ հասարակության և հնարավորություններ աշխատակիցների համար

Էթիկական արժեքներ

Ազնվություն, ազնվություն և արդար մրցակցություն

Տաղանդի փիլիսոփայություն

Առաքինություններն ու տաղանդները, մարդիկ լավագույնս օգտագործում են իրենց տաղանդներն ու իրերը

Որակի հայեցակարգ

Ապրանքը արտացոլում է մակարդակը, որակը կյանք է